ECOTECH VIETNAM 2016 – Công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững

Chuyên đề Công nghệ Thân thiện Môi trường - “ECOTECH 2016” được tổ chức lần đầu tiên, mở ra một thị trường công nghệ thân thiện môi trường ứng dụng trong công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. Sự kiện thương mại quan trọng này đáp ứng tích cực chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh. Các lĩnh vực được giới thiệu tại Triển lãm: công nghệ môi trường; nông nghiệp, chế biến thực phẩm; công nghiệp; xây dựng; giao thông - vận tải; năng lượng… Dự kiến các hội nghị, hội thảo chuyên ngành đồng thời được tổ chức trong thời gian Triển lãm.

Xem thêm[+]

Đơn vị chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đối tác và đồng tổ chức